Lợi ích sức khỏe

Được thiết kế bởi bác sỹ nha khoa

  • Rảnh khí giúp loại bỏ áp lực 
  • Giúp giảm bớt áp lực trong khoang miệng, nguyên nhân chính dẫn đến hiện tượng hô răng
  • Tthiết kế với đầu ngaahm mỏng tăng cường sự tiếp xúc hai hàm lợi
  • Có 3 size: 0-6 tháng, 6-12 tháng, 12 tháng trở lên