Lợi ích về sức khỏe

Dr. Brown's: Bình sữa duy nhất trên thị trường với hệ thống van khí độc quyền
Nghiên cứu của các trường đại học chỉ ra rằng, hệ thống van khí độc quyền của bình sữa Dr.Brown's giảm thiểu tối đa chất dinh dưỡng bị mất đi trong vòng 20 phút, bao gồm cả các vitamins C, A $ E
(Read the Nutrient Study now)


Giúp duy trì các Vitamins C, A & E + Lipids
Bình sữa Dr.Brown's được chứng minh là làm giảm bọt khí trong sữa, giúp duy trì các chất dinh dưỡng quan trọng cho sức khỏe của bé 


Núm ty hút chân không 

Núm ty được thiết kế 1 cách hoàn chỉnh, giúp các bé không cảm thấy sự khác biệt giữa bú mẹ và bú bình.


Giảm thiểu đầy hơi, chớ sữa ở trẻ
Loại bỏ áp suất âm, bọt khí, giúp giảm thiểu chứng đầy hơi, chớ sữa ở trẻ


Free of Bisphenol-A
Contains no PVC, lead or phthalates.