Bình sữa thủy tinh Dr.Brown's

Bình sữa thủy tinh Dr. Brown's
đưa đến cho mẹ lợi ích tuyệt đối của hệ thông van khí độc quyền. Núm ty được sử dụng bằng chất liệu silicone cao cấp như trên bình tiêu chuẩn 

Silicone Bottle Sleeves
BPA Free
Helps Preserve Vitamins C, A & E - Lipids
Vacuum-Free Feeding Like Breastfeeding
Reduces Colic, Spit-Up, Burping & Gas